Ruch Summorum Pontificum - dossier


Wybór najciekawszych tekstów dotyczących Ruchu Summorum Pontificum został podzielony na następujące działy:
  • ABC Summorum Pontificum
  • O tradycyjnych katolikach
  • Dzieci na tradycyjnej liturgii
  • Duchowni i tradycyjna liturgia
  • Początki ruchu Tradycji w Kościele katolickim
  • Duszpasterstwo tradycyjne i tradycyjne parafie personalne
  • Sukcesy duszpasterstwa tradycyjnego na Zachodzie
  • Msza tradycyjna a nowa liturgia
Teksty z zakresu "Apologetyka Mszy trydenckiej" są dostępne w osobnym dziale.

ABC Summorum Pontificum

ABC Summorum Pontificum: Kiedy odprawia się Mszę w formie nadzwyczajnej?

ABC Summorum Pontificum: Jakimi środkami biskupi udostępniają wiernym Mszę w formie nadzwyczajnej?


O tradycyjnych katolikach

Tożsamość tradycyjnego katolika

Czy tradycyjni katolicy to współcześni faryzeusze?

Tradycyjny katolik? Czy wszyscy katolicy nie są przecież tradycyjni?

Katolicyzm tradycyjny kontra katolicyzm konserwatywny

Wobec Kościoła wszystkich czasów

O słuszności określania się mianem „tradycyjnego katolika”

Tradycjonalizm a konserwatyzm

Tradycjonalista - strażnik darów

Nieznośni tradsi

Peter Kwasniewski : Czy tradycyjni katolicy to dziwacy?

Kto nie zrozumie tradsów...

Dzieci na tradycyjnej liturgii

Czy tradycyjna liturgia jest odpowiednia dla dzieci?

Msza tradycyjna jest bardziej odpowiednia dla dzieci niż Msza zreformowana

Jak pomóc dziecku uczestniczyć w Mszy w formie nadzwyczajnej (cz. 1)

Jak pomóc dziecku uczestniczyć w Mszy w formie nadzwyczajnej (cz. 2)


Maria Montessori, dzieci i reforma liturgiczna

Duchowni i tradycyjna liturgia

Tradycyjni dominikanie w Polsce?

Tradycyjny katolicki kapłan w kryzysie

Liturgia trydencka. Nadzwyczajne źródło mojej tożsamości kapłańskiej


Początki ruchu tradycyjnego w Kościele katolickim

Michael Davies, pisarz wart uwagi

Angielski Indult. Niekatolicy, którzy uratowali Mszę łacińską

Dr Eryk De Saventhem - mistrz walki o tradycyjną liturgię

Federacja Una Voce

Św. Josemaría Escrivá - założyciel Opus Dei patronem powrotu tradycyjnej liturgii?

Duszpasterstwo tradycyjne i tradycyjne parafie personalne

Summorum Pontificum - od idei do struktur duszpasterskich

Krok po kroku

Msza trydencka w parafii

Parafia dla tradycyjnych katolików (cz. 1)

Parafia dla tradycyjnych katolików (cz. 2)

Parafia dla tradycyjnych katolików (cz. 3)

Tradycyjna parafia personalna przy zwykłej parafii

Duszpasterstwa w Polsce i ich statuty

Msza tradycyjna w Polsce w liczbach - 10 lat Summorum Pontificum

Parafia dla tradycyjnych katolików - opcje w prawie kanonicznym

Parafie personalne czy sanktuaria?

Kto jest odpowiedzialny za powstawanie nowych wspólnot wiernych przywiązanych do Mszy tradycyjnej?

Sukcesy duszpasterstwa tradycyjnego na Zachodzie

W obronie liturgii - wywiad z okazji 50-lecia Latin Mass Society
Parafia to więcej niż Msza trydencka

Zwrot ku tradycyjnej liturgii w krajach Zachodu : powolny i stopniowy, ale zdecydowany

Forma nadzwyczajna jest dla nich formą zwyczajną. Ich wiara jest niezwykle żywa.

Tradycyjna Msza źródłem nawróceń: "Widziałem, jak nawracali się baptyści, luteranie, agnostycy, buddyści, hinduiści i muzułmanie"

Dziedzictwo polskich imigrantów pielęgnowane przez parafię tradycyjną św. Stanisława Kostki w Milwaukee

Biuletyn tradycyjnej parafii personalnej

Pierwsza tradycyjna parafia personalna w Wielkiej Brytanii


Msza tradycyjna a nowa liturgia

O tym czy Msza trydencka mogłaby być ulepszona i czy w ogóle powinno się podejmować takie próby

Sobór Watykański II o ochronie liturgii

Śmierć reformy reformy? - część 1

Dokąd tak naprawdę może doprowadzić nas „wzajemne ubogacenie”?

Śmierć reformy reformy? - część 2

Śmierć reformy reformy? - część 3

Śmierć reformy reformy? - część 4 - Novus Ordo po łacinie?

Kwasniewski: Reforma, która zawiodła sobór
---2019:
Msza trydencka wcale nie wypiera Novus Ordo Missae

P. Kwasniewski: Dwanaście powodów, aby nie faworyzować Novus Ordo — polemika z ks. Longeneckerem

Dlaczego katolicy wychowani na Novus Ordo wybierają tradycyjną mszę łacińską?

Królowa Saby na dworze Salomona: liturgiczna nuda i ekstaza